MENU

Obowiązek informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest RK-Stal Katarzyna Ławecka NIP 583 284 79 04, (dalej jako Administrator). Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich […]

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.rkstal.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla RK-Stal Katarzyna Ławecka szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu rkstal.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. RK-Stal Katarzyna Ławecka jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu […]

Zapraszamy
do kontaktu
USŁUGI I PRODUKTY
Zostaw wiadomość