MENU

Czym jest i kiedy może być potrzebne gięcie blachy?

Gięcie blachy to jeden z procesów obróbki metalu, polegający na zmianie kształtu przedmiotu przy zachowaniu jego właściwości fizycznych. 

Zaliczany jest do operacji tłoczenia – kształtowania, które wchodzą w skład obróbki plastycznej metali. W procesie gięcia przekroczona zostaje granica plastyczności materiału, natomiast jego granica wytrzymałości na rozciąganie jest niezmienna. Deformacja kształtu następuje w jednej osi blachy. Oznacza to, że krzywizna elementu zmienia się, ale jego wymiary poprzeczne i spójność materiałowa nie zostają naruszone. Gięcie blach pozwala tworzyć struktury o określonym kącie w przedziale 0–360°. Proces jest szeroko wykorzystywany w wielu branżach przemysłu.

Jak wygląda proces gięcia blach w praktyce?

W procesach gięcia blach nie dochodzi do rozdzielania materiału. Gięcie blachy wykonuje się przy użyciu pras krawędziowych, walców lub za pomocą ciągnienia. Prasy wykonują ruch prostoliniowo-zwrotny, a walce ruch obrotowy. W pierwszym przypadku blacha umieszczana jest w matrycy, a następnie kształtowana przez górną część prasy (stempel), opuszczaną z odpowiednią prędkością. Blacha odkształca się pod wpływem sił nacisku. Metoda gięcia blachy na prasach realizowana jest sposobem wyginania, zaginania i zwijania. Współcześnie najczęściej wykorzystuje się w tym celu prasy krawędziowe ze sterowaniem numerycznym CNC. W przypadku maszyn CNC parametry techniczne gięcia wyliczane są automatycznie przez system. Gięcie blachy na walcach wykorzystuje walcowanie poprzeczne (owijanie, prostowanie, za pomocą trzech walców) oraz walcowanie wzdłużne.

Do podstawowych operacji gięcia (poza wyżej wymienionymi) zaliczamy również skręcanie i profilowanie. Proces ciągnienia natomiast wykorzystywany jest do wytwarzania rur, kształtowników, taśm i pasków z blachy. Gięcie blachy przebiega w trzech etapach – gięcia sprężystego, gięcia plastycznego i dotłaczania.

W giętym paśmie blachy można wyróżnić stronę wklęsłą z naprężeniami ściskającymi oraz stronę wypukłą z naprężeniami rozciągającymi. Pomiędzy strefami naprężeń znajduje się warstwa obojętna. W procesie gięcia blachy bardzo istotne jest odpowiednie określenie dopuszczalnego promienia gięcia, którego wartość warunkowana jest rodzajem i stanem materiału, położeniem linii gięcia i stanem powierzchni. Należy również wziąć pod uwagę, że po wygięciu blachy i usunięciu obciążenia, ulegnie ona zjawisku sprężynowania, czyli odkształcenia plastycznego w postaci odgięcia powrotnego. Wartość sprężynowania zależy od wielu parametrów i określa się ją zazwyczaj na drodze doświadczalnej. Zjawisko występuje w fazie gięcia sprężystego, dlatego, by spowodować trwałe odkształcenie, potrzebne jest zwiększenie siły nacisku w fazie gięcia plastycznego i dotłaczania.

Jakie jest zastosowanie procesu gięcia blach?

Proces obróbki plastycznej blachy w postaci gięcia jest szeroko wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Gięcie blach wykorzystuje się między innymi w produkcji elementów konstrukcyjnych dla branży budowlanej, do wykonywania elementów karoserii samochodów w branży motoryzacyjnej, do tworzenia arkuszy blach trapezowych i blacho-dachówek, do przygotowywania rynien i rur, wykonywania niektórych elementów w stolarce otworowej, produkcji części do maszyn i urządzeń, a nawet sprzętów codziennego użytku. Wykonywanie profili konstrukcyjnych czy obudów różnych maszyn nie byłoby możliwe bez usługi gięcia blachy. Jest ona także niezbędna przy stawianiu konstrukcji stalowych, montażu ciągów technologicznych i produkowaniu różnego rodzaju komponentów dla przemysłu samolotowego, petrochemicznego, stoczniowo-okrętowego i produkcyjnego.

Do prawidłowego wykonania procesu potrzebne są nie tylko specjalistyczne narzędzia, ale również wiedza techniczna, dlatego warto w tej kwestii zaufać specjalistom i podjąć współpracę z firmą, która oferuje gięcie blach i wyróżnia się ugruntowaną pozycją na rynku.

cięcie blachy

 

Zaufali nam

Elektromontaż Gdańsk SA
EKOFINI
elewatro
gzrm
maxpol
Zapraszamy
do kontaktu
USŁUGI I PRODUKTY
Zostaw wiadomość